• $0.83

    Etoricoxib

    Arcoxia se usa para tratar artrosis agudo y crónico, espondilitis anquilosante, artritis gotosa aguda, ...